2019-05-02

   
           EXP100特色:

  • 特殊專利設計, 325j 夠力!
  • 市面上最安靜的自動火藥擊釘槍!
  • 後座力最小, 打多了也不會累!.
  • 簡單機械式活塞桿回位與子彈自動上膛  
  • 10發火薬筒/1條
  • 藥力調整裝置!
  • 可大量施工! 
  • 保養簡單!
  • 單發可應用於多種施工, 也可以轉換成連發釘匣式套管 (MX-32)